Emblidà il pled-clav

nus vegnin a trametter il pled-clav reset da l'utilisader inditgà a l'adressa d'e-mail arcunada tar nus. inditgai Voss num d'utilisader e smatgai alura sin 'vinavant'.

u